Company
Overview


Company Name DMC, Inc
Established 1973 Nov.
CEO Kim, Jang-Sik , Nam,Yoon-Woo
Capital $6.57M
Factory Scale Yeongcheon, China(the total floor space :15,000 square meters)
Employees 245
Main Products Natural Rubber, Dustproof Rubber, Extruded Rubber, Oil Gauge, Air Hose
Factory Tel FAX Address
Pangyo Headquarter +82-70-4946-7200 +82-31-8017-8535 Dasan Tower 2F, 644, DaewangPangyo ro , Bundang Gu, Seongnam, Gyeonggi-do,KOREA
Yeongchen Factory +82-70-4946-7300 +82-54-336-2313 23 UnhaGongDan 1-gil, Yeongcheon-si GyeongsangBuk-do,KOREA
Qingdao Factory (86)532-8731-0946~7 (86)532-8731-0948 No.7 Pingkanglu Tong He Pingdu City Qingdao, China
+82-70-4946-7246
Shanghai office +82-70-4946-7237 - Located in Shanghai, China
Dasan Tower 2F, 644, DaewangPangyo ro , Bundang Gu, Seongnam, Gyeonggi-do,463-400 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7200 FAX : +82-31-8017-8535
Yeongchen Factory : 23 UnhaGongDan 1-gil, Yeongcheon-si GyeongsangBuk-do,38828 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7300 FAX : +82-54-336-2313
Yeongchen Logistics Center : 17 UnhaGongDan 1-gil, Yeongcheon-si GyeongsangBuk-do,38828 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7247 FAX : +82-54-336-2316
Copyrightⓒ DMC 2018. All Rights Reserved.