Company
Location
Pangyo Headquarter
· Headquarter Dasan Tower 2F, 644, DaewangPangyo ro , Bundang Gu, Seongnam, Gyeonggi-do,463-400 KOREA
TEL : +82-70-4946-7200 FAX : +82-31-8017-8535Yeongchen Factory
· Yeongchen Factory 23 UnhaGongDan 1-gil, Yeongcheon-si GyeongsangBuk-do,38828 KOREA
TEL:+82-70-4946-7300  FAX:+82-54-336-2313· Qingdao Factory No.7 Pingkanglu Tong He Pingdu City Qingdao, China
TEL : (86)532-8731-0946~7 , (86)532-8731-0948 , +82-70-4946-7246
· Shanghai office Located in Shanghai, China
TEL : +82-70-4946-7237  
Dasan Tower 2F, 644, DaewangPangyo ro , Bundang Gu, Seongnam, Gyeonggi-do,463-400 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7200 FAX : +82-31-8017-8535
Yeongchen Factory : 23 UnhaGongDan 1-gil, Yeongcheon-si GyeongsangBuk-do,38828 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7300 FAX : +82-54-336-2313
Yeongchen Logistics Center : 17 UnhaGongDan 1-gil, Yeongcheon-si GyeongsangBuk-do,38828 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7247 FAX : +82-54-336-2316
Copyrightⓒ DMC 2018. All Rights Reserved.